OVERZICHTSARTIKELEN

Eerste evaluatie decentrale afspraken over pomalidomide. Duur en decentraal: quo vadis?

NTVH - 2017, nummer 6, september 2017

prof. dr. N.M.A. Blijlevens , dr. G. van den Boom , dr. L. Timmers , prof. dr. J.J. Cornelissen

SAMENVATTING

Ruim één jaar na het sluiten van een decentraal gemaakte landelijke afspraak tussen behandelaars, zorgverzekeraars en de fabrikant van pomalidomide voor multipel myeloom laat zien dat hematologen richtlijnconform voorschrijven, dat monitoring door het IKNL mogelijk is gedurende het behandeljaar en dat een eerste stap is gezet in een duurzame inrichting van gepast gebruik.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:260–4)

Lees verder

‘Checkpoint’-remmers voor de behandeling van hodgkin- en non-hodgkinlymfomen

NTVH - 2017, nummer 5, july 2017

dr. D.M. Heijink , dr. M.D. Hazenberg

SAMENVATTING

‘Checkpoint’-remmers vormen een nieuwe, veelbelovende strategie voor de behandeling van lymfomen. Lymfoomcellen worden zonder interventie vaak niet geëradiceerd door het immuunsysteem vanwege de activatie van zogenoemde ‘immune checkpoints’. De werking van deze ‘checkpoints’, hun farmacotherapeutische remmers en het effect van remming van deze eiwitten in de klinische setting wordt besproken voor patiënten met hodgkin- en non-hodgkinlymfoom.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:226–32)

Lees verder

De drumstick

NTVH - 2017, nummer 5, july 2017

dr. R.K. Schindhelm , dr. E.H.A.M. Elsenberg

SAMENVATTING

De drumstick is een verschijnsel binnen de hematologische morfologie. Het is een ronde structuur van ongeveer 1,5 µm die door een fijne streng verbonden is aan het distale kernsegment van de neutrofiele granulocyt en bestaat uit materiaal van het geïnactiveerde X-chromosoom. Bij vrouwen wordt de drumstick in ongeveer 1–8% van de neutrofiele granulocyten gezien. Bij mannen kunnen andere kernaanhangsels worden gezien, maar deze hebben in het algemeen niet de klassieke drumstick-morfologie en bestaan voornamelijk uit materiaal van het Y-chromosoom. De drumstick is daarmee een morfologisch kenmerk waarmee op basis van een bloeduitstrijkje het geslacht kan worden vastgesteld. Ondanks het feit dat dit morfologische kenmerk meer dan 50 jaar geleden is beschreven, is het mechanisme van de vorming van de drumstick en de relatie tot segmentering van de kern van de neutrofiele granulocyt nog niet geheel opgehelderd. Eén hypothese is dat de drumsticks en andere kernaanhangsels ontstaan door mechanische druk van het chromatine tegen de relatief slappe kernenvelop van de kern van de neutrofiele granulocyt. De idee is dat de stevigheid van de kernenvelop afneemt met de mate van segmentering én dat het geïnactiveerde X-chromosoom een stevigere structuur is die deze druk kan bewerkstelligen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:233–7)

Lees verder

Ontwikkelingen in radiotherapeutische technieken voor patiënten met hematologische maligniteiten

NTVH - 2017, nummer 5, july 2017

dr. B.M.P. Aleman

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:238–9)

Lees verder

‘State of the art’ radiotherapeutische technieken voor hematologische maligniteiten

NTVH - 2017, nummer 5, july 2017

dr. F.O.B. Spoelstra , drs. O.W.M. Meijer , prof. dr. B.J. Slotman

SAMENVATTING

Radiotherapie is een belangrijke modaliteit bij de behandeling van hematologische maligniteiten. In een poging de late effecten te reduceren worden tegenwoordig kleinere bestralingsvelden gebruikt en lagere doses voorgeschreven. Moderne radiotherapeutische technieken kunnen daarbij ook een bijdrage leveren aan de reductie van late toxiciteit. In dit artikel worden de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:240–6)

Lees verder

Transfusiebeleid bij massaal bloedverlies

NTVH - 2017, nummer 4, june 2017

dr. M.A. de Leeuw , prof. dr. C. Boer

Samenvatting

Massaal bloedverlies betreft een levensbedreigende aandoening die agressief moet worden behandeld om de overlevingskansen van de patiënt te vergroten. Om die reden wordt de behandeling steeds vaker prehospitaal gestart. Dit overzichtsartikel verschaft inzicht in de kenmerken van massaal bloedverlies en de op dit moment geldende overwegingen voor behandeling, waaronder de inzet van een massatransfusieprotocol (MTP), de verhouding waarin bloedproducten moeten worden toegediend en de doelgerichte behandeling van coagulopathie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:190–7)

Lees verder

Genetische veranderingen bij chronische myeloïde leukemie met t(9;22)(q34;q11)/BCR-ABL1: achtergronden en klinische consequenties

NTVH - 2017, nummer 4, june 2017

drs. I.G.P. Geelen , prof. dr. P.J.M. Valk , dr. H.B. Beverloo , dr. J.J.W.M. Janssen , prof. dr. J.J. Cornelissen , dr. P.E. Westerweel

Samenvatting

Genomische instabiliteit is een belangrijk onderliggend pathofysiologisch mechanisme bij chronische myeloïde leukemie (CML). Het leidt tot de vorming van het Philadelphia-chromosoom (Ph, t(9;22)(q34; q11)/BCR-ABL1) met verschillende breukpunten en variant translocaties, maar ook additionele chromosomale afwijkingen en mutaties in of buiten het BCR-ABL1-kinasedomein. Begrip van de diversiteit aan mogelijke chromosomale en moleculaire manifestaties bij CML is van belang voor de clinicus.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:162–70)

Lees verder
X