PROEFSCHRIFTBESPREKING

Nieuwe biomarkers voor sikkelcelziekte en andere erfelijke hemolytische anemieën

NTVH - 2022, nummer 2, march 2022

drs. M.A.E. Rab

SAMENVATTING

Op 29 september 2021 promoveerde dr. Minke Rab aan de Universiteit van Utrecht op haar proefschrift ‘Novel biomarkers for sickle cell disease and other hereditary hemolytic anemias’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. G. Pasterkamp (afdeling Centraal Diagnostisch Laboratorium, UMC Utrecht) en prof. dr. R.E.G. Schutgens (Van Creveldkliniek, UMC Utrecht), en copromotoren dr. R. van Wijk (afdeling Centraal Diagnostisch Laboratorium, UMC Utrecht) en dr. E.J. van Beers (Van Creveldkliniek, UMC Utrecht). De belangrijkste bevindingen van haar onderzoek worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:114-7)

Lees verder

Diamond Blackfan-anemie en andere erfelijke rodebloedcelaandoeningen: karakteriseren van fenotypes

NTVH - 2022, nummer 1, january 2022

dr. B. van Dooijeweert

SAMENVATTING

Op 23 september 2021 promoveerde dr. Birgit van Dooijeweert aan de Universiteit van Utrecht op haar proefschrift ‘Diamond Blackfan anemia and other hereditary red cell disorders: spotting phenotypes’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. E.E.S. Nieuwenhuis (Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht, en University College Roosevelt, Tilburg), prof. dr. W.W. van Solinge (afdeling Centraal Diagnostisch Laboratorium, UMC Utrecht), dr. M. Bartels (afdeling Kinderhematologie, Wilhelmina Kinderziekenhuis en Van Creveldkliniek, UMC Utrecht) en dr. H.A. van Wijk (afdeling Centraal Diagnostisch Laboratorium, UMC Utrecht). De belangrijkste bevindingen van haar proefschrift worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:51-5)

Lees verder

Diagnose en behandeling van erfelijke en verworven bloedingsstoornissen: focus op vrouwspecifieke gezondheidsproblemen bij hemostase en trombose

NTVH - 2021, nummer 8, november 2021

drs. C.S.B. Veen

SAMENVATTING

Op 19 mei 2021 promoveerde dr. Caroline Veen bij het Erasmus MC op haar proefschrift ‘Diagnosis and management of inherited and acquired bleeding disorders – focus on female specific health issues in hemostasis and thrombosis’, onder begeleiding van promotor prof. dr. F.W.G. Leebeek (afdeling Hematologie, Erasmus MC) en copromotor dr. M.J.H.A. Kruip (afdeling Hematologie, Erasmus MC). De belangrijkste bevindingen van haar onderzoek worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:388–91)

Lees verder

T-Control: T-cel-therapie in de context van allogene stamceltransplantatie

NTVH - 2021, nummer 7, october 2021

M.C.J. Roex

SAMENVATTING

Op 27 mei 2021 promoveerde Marthe Roex aan de Universiteit Leiden op haar proefschrift ‘T-Control: T-cell therapy in the context of allogeneic stem cell transplantation’, onder begeleiding van promotor prof. dr. J.H.F. Falkenburg en copromotor dr. I. Jedema. De belangrijkste bevindingen uit het proefschrift worden hier weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:340-2)

Lees verder

Zeldzame bloedingsstoornissen: diagnostische strategieën en klinische kenmerken

NTVH - 2021, nummer 6, september 2021

drs. J.L. Saes

SAMENVATTING

Op 12 februari 2021 promoveerde Joline Saes aan de Radboud Universiteit op haar proefschrift ‘Rare bleeding disorders: diagnostic strategies and clinical features’, onder begeleiding van promotor prof. dr. N.M.A. Blijlevens en copromotores dr. S.E.M. Schols en dr. M.R. Nijziel. De belangrijkste bevindingen van haar proefschrift worden hier besproken.

Lees verder

Primair centraalzenuwstelsellymfoom: diagnostiek, neurocognitief functioneren en kwaliteit van leven

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

dr. M. van der Meulen

SAMENVATTING

Op 21 april jl. promoveerde Matthijs van der Meulen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift ‘Primair centraalzenuwstelsellymfoom – diagnostiek, neurocognitief functioneren en kwaliteit van leven’ onder begeleiding van prof. dr. M.J. van den Bent en dr. J.E.C. Bromberg, beiden verbonden aan de afdeling Neurologie en het Hersentumorcentrum van het Erasmus MC in Rotterdam. Het proefschrift beschrijft met name de epidemiologie van het primair centraalzenuwstelsellymfoom (PCZSL) in Nederland, op basis van gegevens van de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) en secundaire eindpunten (neurocognitief functioneren, kwaliteit van leven en radiologische beoordeling) van de HOVON 105-studie. De belangrijkste bevindingen worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:244-6)

Lees verder

Verborgen schatten: van antistoffen uit patiënten tot nieuwe immuuntherapieën tegen kanker

NTVH - 2021, nummer 4, june 2021

dr. G. de Jong

SAMENVATTING

Op 13 januari 2021 promoveerde Greta de Jong aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift getiteld ‘Treasures from nature: from natural antibody responses to novel immunotherapies for cancer’, onder begeleiding van promotores prof. dr. M.D. Hazenberg (Amsterdam UMC, locatie AMC) en prof. dr. H. Spits (Amsterdam UMC, locatie AMC en AIMM Therapeutics), en copromotor dr. P.M.W. van Helden (AIMM Therapeutics). De belangrijkste bevindingen van haar proefschrift worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:189-92)

Lees verder
X