ABONNEER OP NTVH HEMATALKS

Alle podcasts

 

Bart Biemond over bèta-thalassemie en sikkelcelziekte

Prof. dr. Bart Biemond, Hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder hemoglobinopathie, Universiteit van Amsterdam
 

Podcast met Saskia Klein over de nieuwe richtlijn AML

Dr. Saskia Klein, internist-hematoloog, UMCG, Groningen
 

Podcast met dr. Wilfried Roeloffzen over nierinsufficiëntie bij multipel myeloom

Dr. Wilfried Roeloffzen, internist-hematoloog, UMCG, Groningen
 

Drs. Chantal Visser

Over COVID-19-vaccinatie bij patiënten met immuun trombocytopenie
 

Dr. Eduard van Beers

Over mitapivat bij patiënten met pyruvaatkinasedeficiëntie
 

Drs. Christie Verkleij

Over daratumumab-resistentie bij patiënten met multipel myeloom
 

Dr. Maya Schulpen

Over langetermijnoverleving bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met AML
 

Annemiek Broijl en Paul Wirtz over perifere neuropathie bij MM

Dr. Annemiek Broijl, internist-hematoloog, Erasmus MC, Rotterdam & dr. Paul Wirtz, neuroloog, HagaZiekenhuis, Den Haag
 

Podcast met prof. Pieter Sonneveld over recente ontwikkelingen bij recidief/refractair multipel myeloom

Prof. dr. Pieter Sonneveld, internist-hematoloog, Erasmus MC, Rotterdam
 

Dr. Davide Rossi

Over de optimalisatie van de eerstelijnsbehandeling voor CLL-patiënten anno 2021
 

Prof. dr. Niels van de Donk

Over teclistamab-behandeling bij patiënten met recidief/refractair MM in een fase I-studie
 

Dr. Marie-José Claessen

Over grootschalige productie van gekweekte erytrocyten bij Sanquin
 

Dr. Birgit van Dooijeweert

Over ‘metabolic fingerprinting’ bij hereditaire sferocytose
 

Dr. Mirian Brink

Over de toevoeging van etopocide en autologe stamceltransplantatie aan CHOP bij perifeer T-cellymfoom
 

Prof. dr. Arnon Kater

Over de eerste resultaten van de GLOW-studie
 

Dr. Inger Nijhof over behandelopties bij lenalidomide-refractair multipel myeloom

Dr. Inger Nijhof, internist-hematoloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc
 

Dr. Margot Jak

over bridging-therapie voorafgaand aan CAR-T-celtherapie bij lymfomen
 

Prof. dr. Michel Zwaan

Podcast over CAR-T-celtherapie in de praktijk: kinderen met ALL
 

Dr. Pim Mutsaers

Over een groeiend arsenaal aan CAR-T-celproducten voor R/R DLBCL
 

Nieuwe website voor HOVON

Informatie over de geheel vernieuwde website van HOVON en de functionaliteiten ervan.
 

Prof. dr. Pieter Sonneveld

Nieuwe behandelinzichten voor patiënten met multipel myeloom
 

Dr. Srdan Verstovsek

Dr. Srdan Verstovsek spreekt over nieuwe inzichten bij behandeling van patiënten met intermediair of hoogrisico myelofibrose
 

Prof. dr. Arnon Kater

Nieuwe behandelinzichten bij gerecidiveerde refractaire chronische lymfatische leukemie.
 

Dr. Tapan Kadia

Nieuwe behandelinzichten bij oudere patiënten met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie.
 

Dr. Deepu Madduri

Dr. Deepu Madduri presenteert de CARTITUDE-1 studie waarin ciltacabtagene autoleucel werd onderzocht bij gerecidiveerd of refractair multipel myeloom.
 

Dr. Jia Ruan

Dr. Jia Ruan bespreekt inzet van combinatie azacitidine met CHOP als initiele behandeling van PTCL (ASH 2020, Engelstalig)
 

Prof. dr. Pieter Sonneveld

Overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van gerecidiveerd of refractair multipel myeloom
 

Prof. dr. Ton Langerak

Over subset #2 bij CLL en de mogelijke klinische implicaties hiervan
 

Dr. Marjolein van der Klift

Over het belang van meerdere behandelopties bij CLL
 

Prof. dr. Arnon Kater

Over moleculaire diagnostiek bij CLL
 

Prof. dr. Ton Langerak

Over moleculaire diagnostiek bij CLL
 

Dr. Nurah Kusadasi

Over de ervaringen op de Intensive Care afdeling
 

drs. Ton Janssen

over de ervaringen op een COVID-afdeling
 

prof. dr. Paolo Ghia

over acalabrutinib: een volgende generatie BTK-remmer
 

dr. George Goshua

over COVID-19 geassocieerde coagulopathie
 

dr. Efstathios Kastritis

over daratumumab bij patiënten met AL-amyloïdose
 

dr. Erfan Nur

over preconditionering met azathioprine en hydroxyurea bij allogene SCT bij sikkelcelziekte
 

dr. Peter te Boekhorst

over ruxolitinib bij patiënten met polycythemia vera
 

prof. Tiziano Barbui

over ropeginterferon bij patiënten met polycythemia vera
 

prof. dr. Arnon Kater

over venetoclax monotherapie bij CLL-patiënten
 

dr. Mark-David Levin

over obinutuzumab en venetoclax bij niet-fitte CLL-patiënten
 

Prof. dr. Michel Delforge

over kwaliteit van leven in de KarMMa-studie
 

dr. Paul Telfer

over COVID-19 bij hemoglobinopathie en zeldzame erfelijke anemie
 

Claudia Stege

over daratumumab bij kwetsbare MM-patiënten
 

dr. Courtney DiNardo

over azacitidine bij AML-patiënten
 

prof. dr. Gerwin Huls

over ibrutinib en decitabine bij oudere patiënten met AML of hoogrisico MDS
X